De opkomst van online community’s
Twintig jaar geleden had vrijwel niemand ervan gehoord, maar inmiddels zijn ze niet meer weg te denken uit het leven van de meeste Nederlanders: online community’s. Grenzen vervagen letterlijk als mensen net zo makkelijk met hun buurman als met iemand aan de andere kant van de wereld kunnen communiceren. Er zijn in luttele jaren hele gemeenschappen ontstaan rondom gezamenlijke interesses en activiteiten. Ook vervullen online community’s een belangrijke rol in het bestendigen van bestaande sociale netwerken. Niets belichaamt de informatierevolutie zo goed als de opkomst van online gemeenschappen.

Social networks
De meest vooraanstaande en gebruikte online community’s zijn sociale netwerken als Facebook, Hyves, Twitter, LinkedIn en vele anderen. De meeste mensen maken hier dagelijks gebruik van en het gebruik neemt nog dagelijks toe. Kenmerkend aan de sociale netwerken is dat ze, ondanks volop mogelijkheden daartoe, niet zozeer gebruikt worden om nieuwe contacten te liggen, maar eerder om bestaande contacten te onderhouden. Een dergelijk netwerk voorziet je dagelijks van een overzicht van gebeurtenissen in het leven van vrienden en bekenden. In een samenleving waarin het individualisme de laatste jaren ook toegenomen is, wordt hiermee het voormalige praatje in de supermarkt of bij het uitlaten van de hond, deels vervangen.

Internetfora
Anders dan bij andere sociale media zijn internetfora en vergelijkbare messageboards zelden gebaseerd op een netwerk dat ook buiten de online gemeenschap bestaat. Wat de leden van een forum verenigt is gezamenlijke interesse voor bepaalde onderwerpen. Op een forum bevinden zich gelijkgestemden of juist niet. Het biedt mensen met een gezamenlijke interesse maar verschillende mening het ideale platform om van gedachten te wisselen. De voornaamste meerwaarde van een internetforum zit hem echter in het gemak. Wie een sterke belangstelling heeft voor een bepaald onderwerp – dit kan variëren van het fokken van een diersoort tot het beoefenen van een bepaalde sport – diende voorheen zelf actief op zoek te gaan naar informatie hierover. Op een forum wordt echter door vrijwel alle leden steeds nieuwe en relevante informatie aangebracht. Wie een prangende vraag heeft over een bepaald onderwerp kan het beste terecht op een internetforum dat aan dat onderwerp gewijd is. Nergens word je beter geholpen.

Smartphones en tablets
Alle hierboven genoemde ontwikkelingen zouden niet mogelijk zijn zonder de opkomst van handzame apparaten op broekzakformaat, waarmee community’s altijd en overal bezocht kunnen worden. De hedendaagse mens is namelijk niet allen individualistisch, hij is ook vaak onderweg. Hoewel de opkomst van online gemeenschappen ontegenzeggelijk al was begonnen, lang voordat de eerste smartphone op de markt kwam, is de ontwikkeling van die gemeenschappen er wel door in een stroomversnelling geraakt.