Iedereen heeft het en wie het niet heeft kon zich zomaar weleens buitengesloten voelen. Want vele sociale contacten verlopen tegenwoordig via Facebook. Afspraken worden gemaakt, contacten onderhouden en zelfs relaties vinden hun oorsprong op het meest gebruikte sociale netwerk ter wereld. Daarmee zullen we de lezer dan ook weinig nieuws vertellen. Wat wel interessant is, […]