Diverse sociale media, voornamelijk Twitter, bieden enorme voordelen als het op nieuwsgaring aankomt. En dan vooral qua snelheid. Iets dat om voor de hand liggende redenen een bedreiging vormt voor traditionele (nieuws)media. Papieren kranten waren toch al op hun retour, de beschikbaarheid van grote hoeveelheden snel en gratis nieuws doet hun zaak dan ook al […]